Hemingway Ernest

Ernest Hemingway (1899 – 1961) – jeden z pisarzy tzw. straconego pokolenia, generacji ludzi, który przeżyli I wojnę światową, doświadczenie

Czytaj więcej

„Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać” (szkic do pracy).

„Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać” Słowa Hemingwaya można interpretować następująco. Człowieka można pokonać jedynie fizycznie, a nie psychicznie. Dobrym

Czytaj więcej

Fabuła opowiadania Ernesta Hemingwaya pt. „Stary człowiek i morze”.

Santiago był starym rybakiem zamieszkałym w okolicach Hawany. Jako młody człowiek zasłynął ze swej siły i sprytu. Jednak wszystko zmieniło

Czytaj więcej

„Podejmuje więc walkę z żywiołem, pokonuje słabość swych mięśni, zwycięża w zmaganiach z ogromną rybą i z morzem” – charakterystyka rybaka.

  Rybaka Santiago poznajemy w momencie, gdy najpiękniejsze lata ma już za sobą i z coraz większym trudem przychodzi mu

Czytaj więcej

Humanistyczna wymowa opowiadania E. Hemingwaya pt. „Stary człowiek i morze”

Opowiadanie „Stary człowiek i morze” porusza kilka istotnych dla człowieka problemów, czyniąc to w sposób tym ciekawszy, że Hemingway miał

Czytaj więcej

Na podstawie lektury „Stary człowiek i morze” uzasadnij tezę, że „człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać”.

Ernest Hemingway tworzył takie książki, jakim było jego życie – pełne walki, przygody, męskich decyzji. Do tego gatunku zalicza się

Czytaj więcej