ekspresjonizm

kierunek w sztuce i literaturze końca wieku XIX i początku XX, dążący do swobodnego wyrażania siebie, uzewnętrzniania tego, co tkwi w człowieku. Taka powinna być poezja, sztuka – ma wyrażać osobowość człowieka. Idęę tę najlepiej przedstawia obraz E. Muncha: „Krzyk”. Nurt zapoczątkowany w Niemczech.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *