witalizm

koncepcja filozoficzna rozpowszechniona przez H. Bergsona, zakładająca istnienie w człowieku niematerialnej „siły życiowej” (vis vitalis), która nami kieruje, „zmusza” do życia i walki o nie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *