bergsonizm

koncepcja filozoficzna H. Bergsona krytykująca wartość poznania intelektualnego. Jedynym prawdziwym źródłem poznania może być poznanie intuicyjne. Motorem rozwoju organizmów jest

Czytaj więcej