„Ferdydurke” – forma przeciw wolności: „upupianie” i „przyprawianie gęby” – próba nawiązania do Gombrowicza w opisie mojej szkolnej rzeczywistości. (Szkic)

„Ferdydurke” – forma przeciw wolności: „upupianie” i „przyprawianie gęby” – próba nawiązania do Gombrowicza w opisie mojej szkolnej rzeczywistości. (Szkic)

Czytaj więcej

„Gęba przed którą nie ma ucieczki” – wyjaśnij to twierdzenie w odwołaniu do „Ferdydurke” Gombrowicza – szkic

„Ferdydurke” Witolda Gombrowicza jest powieścią bardzo nowatorską, awangardową. Pisarz za pomocą groteski i parodii przekazał prawdy o człowieku, o bycie,

Czytaj więcej

Omów różnorodność form powieściowych XX-lecia

XX-lecie międzywojenne to okres rozkwitu prozy, pojawienia się nowych technik pisarskich, trendów, nurtów. W okresie tym tworzyli tacy pisarze, jak:

Czytaj więcej

„Ferdydurke” Witolda Gombrowicza – wyzwanie schematom?

  Żyjemy w świecie konwenansów, w którym od początku zostajemy starannie „opakowani” i włożeni do szuflady z odpowiednim nagłówkiem brzmiącym:

Czytaj więcej