Znaczenie Biblii dla współczesnego człowieka

Biblia jest arcydziełem literatury światowej. Jej znaczenie
dla współczesnego człowieka jest ogromne. Uświadomienie sobie tego znaczenia
wymaga głębszej analizy i refleksji, ponieważ często nie zdajemy sobie z niego
sprawy.

Dla nas Europejczyków niezwykle istotny jest fakt, że Biblia jest źródłem naszej
kultury. W pewien sposób dekalog jest podstawą współczesnej moralności. Niezależnie
od tego czy ktoś jest wierzący, czy też nie, traktuje dekalog jako pewną normę
zachowań w stosunkach międzyludzkich. Jest to wartość uniwersalna. Dla współczesnego
człowieka jest to ważny punkt odniesienia w świecie, gdzie czasem trudno odróżnić
dobro od zła. Na pytanie o relację między dekalogiem a współczesnym człowiekiem
próbuje odpowiedzieć Krzysztof Kieślowski w serii filmów „Dekalog”. Kieślowski
zauważył, że życie współczesnego człowieka jest bardzo skomplikowane, zaś pojęcie
moralności często bywa względne, i właśnie we współczesnym świecie przykazania
są aktualne.
Poza strefą moralności współczesny człowiek może odnaleźć w Biblii niewyczerpany
zasób wzorców osobowych, fabuł i anegdot. Jako źródło kultury europejskiej Biblia
stanowi natchnienie dla artystów, myślicieli i pisarzy. Mocno zakorzeniona w
Biblii jest np. twórczość poety ks. Jana Twardowskiego, a także Michała Bułhakowa
i Burges’a Anthony. Współcześni pisarze czerpiący z Biblii traktują ją zupełnie
inaczej. Zazwyczaj podchodzą do wątków biblijnych ze swobodą, bardzo dowolnie
interpretują Pismo Święte. Np. Michał Bułhakow w książce pt. „Mistrz i Małgorzata”
w bardzo nietypowy sposób przedstawia postać Szatana oraz historię Poncjusza
Piłata.
Z kolei książka Burges’a Anthony pt. „Człowiek z Nazaretu” przedstawia postać
Jezusa jako zwykłego człowieka obdarzonego ludzkimi potrzebami. W powieści tej
Jezus ma żonę i postępuje jak zwykły człowiek. Łatwo można zauważyć, że współczesny
człowiek przestał traktować Biblię z nabożnością i bogobojną czcią. Stara się
raczej przystosować ją do obecnie panujących zwyczajów i warunków: życia. Próbuje
on nie tylko wierzyć, ale także rozumieć i interpretować. W tym znaczeniu Biblia
jest dla współczesnego człowieka nie tylko źródłem poznania, ale i polemiki
(dyskusji).
Na co dzień ludzie stykają się z Biblią poprzez powiedzenia, które zostały z
niej zaczerpnięte, np. „Sodoma i Gomora” – na określenie panującego nieładu,
„z pustego to i Salomon nie naleje” – czyli jeśli nie mamy podstaw do wykonania
danego zadania, to jest niemożliwe, żebyśmy dali sobie radę.
Przy obecnym postępie nauki i licznych teoriach dotyczących stworzenia świata
Biblia również oferuje własną odpowiedź na odwieczne pytanie „Kto stworzył świat”
Nadal jest to dla wielu ludzi wiarygodna odpowiedź.
Dla mnie Biblia stanowi źródło ciekawych i barwnych historii np. o „Dawidzie
i Goliacie”, „Arce Noego”, czy „Salomonie”. Jest też źródłem bożonarodzeniowej
tradycji w naszym domu.
[SR]

Komentarz
Praca poprawna, ale materiał rzeczowy wąski. Częste powtórzenia
wyrazów obniżają wartość pracy.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *