sztuka dla sztuki

z francuskiego l’art pour l’art naczelne hasło Młodej Polski. Przekonanie o konieczności oddzielenia sztuki od polityki, religii, etyki, a nawet moralności i zadań dydaktycznych, co było wynikiem sprzeciwu modernistów wobec utylitaryzmu pozytywistów. Zadania sztuki powinny być autonomiczne, bowiem tylko „czysta” sztuka może być syntezą bytu i namiastką metafizyki (a taki właśnie ideał twórczości wtedy obowiązywał). Z takiego pojmowania wypływała szczególna rola artysty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *