symbolizm

posługiwanie się przez twórców symbolami, bo jedynie one były w stanie ująć metafizyczną jedność świata i wyrazić jego „duszę”. Symbolizm najpełniej rozwinął się w poezji francuskiej (Ch. Baudelaire, A. Rimbaud i S. Mallarmé). W Polsce symbolizm widać przede wszystkim u B. Leśmiana i L. Staffa. Symbolizm występował także jako środek ekspresji w innych dziedzinach sztuki. Najczęściej używanymi symbolami były: dusza, śmierć, nirwana. Sięgano też chętnie po tematykę mitologiczną, co widać np. na obrazach Jacka Malczewskiego, który często malował chimery, harpie, satyrów itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *