nietzscheanizm

doktryna filozoficzna, zawierająca postulat przewartościowania wszelkich wartości, usytuowanie się poza wszelkim dobrem i złem. Ideałem staje się nadczłowiek, który, powodowany „wolą mocy”, zdobywa władzę – przede wszystkim nad sobą, co pozwala na nieliczenie się ze społeczeństwem. F. Nietzsche obwieścił koniec chrześcijaństwa – (słynne „Bóg umarł”), co pociągało za sobą koniec moralności. Dramat człowieka polega na dylemacie jednostka-kultura. Człowiek jako wolny, spontaniczny twórca podlega ograniczeniu przez wytwory kultury: normy, konwenanse. Podział kultury na apollińską (klasyczną, racjonalną, symetryczną) i dionizyjską (pierwotną, dziką, irracjonalną) – tylko ta druga uzyskała miano prawdziwej sztuki. F. Nietzsche wywarł swoimi poglądami olbrzymi wpływ na twórców modernistycznych i współczesność.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *