libertynizm

ruch umysłowy powstały w oświeceniu we Francji, w nawiązaniu do tradycji humanizmu renesansowego. Zwolennicy libertynizmu – libertyni – przeciwstawiali się autorytetowi religii, myśleniu scholastycznemu i wzorcom obyczajowym upowszechnionym przez Kościół.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *