bajka

krótka opowieść wierszem lub prozą, stanowi jeden z podstawowych gatunków literatury dydaktycznej. Bohaterami są zwierzęta, ludzie lub rośliny, rzadziej przedmioty. Bajka zawiera moralne pouczenie, wypowiedziane wprost lub wynikające pośrednio z sensu opowieści. Celem bajki jest pokazanie mechanizmów i schematów postępowania ludzi, stanowi ona ilustrację jakiejś prawdy ogólnej. Najczęściej skonstruowana jest na zasadzie skontrastowania dwóch wykluczających się postaw, cech charakteru czy zachowań. Wyróżnia się dwa rodzaje bajek: narracyjną i epigramatyczną. Bajka narracyjna jest krótką wierszowaną nowelą o nieskomplikowanej fabule. Bajka epigramatyczna pozbawiona jest elementów epickich. Bajka jest do dziś bardzo popularną i często uprawianą formą literacką. Za twórcę bajki uznaje się Ezopa, który żył w Azji Mniejszej w VI w. p.n.e. Słynni bajkopisarze: Fedrus, J. La Fontaine, G.E. Lessing, I.Kryłow. W Polsce: Biernat z Lublina, Ignacy Krasicki, Stanisław Trembecki, Adam Mickiewicz, Aleksander Fredro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *