antropocentryzm

pogląd, według którego to człowiek znajduje się w centrum zainteresowania i jest celem istnienia świata. Dlatego badania, filozofia, sztuka, literatura skupiają się na człowieku, roztrząsaniu jego problemów, kondycji, uczuciach itp. Najlepiej wyraził to Terencjusz: „Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *