abstrakcjonizm

kierunek przede wszystkim we współczesnych sztukach plastycznych. Ma to być sztuka nie przedstawiająca, sztuka bezprzedmiotowa. Abstrakcjoniści rezygnują z przedstawień mających bezpośrednie odniesienie do form obserwowanych w naturze na rzecz wyłącznego ograniczenia się do środków formalnych: gry linii, koloru, brył, płaszczyzn. Główne nurty to abstrakcja geometryczna i organiczna. W. Kandinsky, K. Kobro-Strzemińska, W. Strzemiński.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *