poezja metafizyczna

nurt w poezji barokowej. Szukała odpowiedzi na pytania „kim jest człowiek?”, „jaka jest relacja człowieka do Boga?” sprowokowane przez sobór trydencki. Życie to tylko przemijanie, a jedyną trwałą wartością jest to, co duchowe – uważali jej twórcy (M. Sęp-Szarzyński, S. Grabowiecki). Charakterystyczne motywy: wojna z szatanem, ciałem, światem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *