orfizm

system wyobrażeń o świecie zawierający wskazówki moralne; powstał w ciągu VIII i VII w. p.n.e. w Grecji. Orficy wierzyli w reinkarnację duszy (ponowne wcielenia duszy po śmierci). System inspirujący Platona, wielkiego filozofa greckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *