obóz stańczyków, stańczycy

ugrupowanie polityczne w Galicji skupiające ziemian i urzędników, powstałe w latach 60. XIX wieku. Nazwa pochodzi od pamfletu politycznego „Teka Stańczyka” potępiającego falę demonstracji patriotycznych w czasie, gdy Galicja zabiegała o autonomię. Stańczycy głosili potrzebę legalnego działania Polaków w ramach autonomii przy zachowaniu lojalności wobec zaborczej Austrii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *