Kochowski Wespazjan

Wespazjan Kochowski (1633 – 1700) – przedstawiciel tzw. sarmackiego baroku.

Wespazjan Kochowski
Wespazjan Kochowski
Był żołnierzem i brał udział w wielu bitwach, ale w jego utworach widać tęsknotę za spokojnym ziemiańskim życiem: „Niepróżnujące próżnowanie”.

Jego twórczość reprezentują m.in.: „Psalmodia polska” – napisana na wzór biblijnych psalmów, poezje religijne „Różaniec Najświętszej Panny Maryjej”. To on jako pierwszy głosił ideę Polski jako narodu wybranego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *