Jak pomyślnie zdać egzamin maturalny

Jak pomyślnie zdać egzamin maturalny? Nasze porady.

Na egzaminie, często po oddaniu pracy zastanawiamy się, jaką ocenę uzyskamy – czy będzie dobra, czy zła? Wyobrażamy sobie, jak bardzo spodoba się egzaminatorom. Jednak czasem zdarza się, że przychodzi rozczarowanie i świadomość porażki. Mimo, że bardzo się staraliśmy i napisaliśmy dużo, okazuje się, że popełniliśmy kilka błędów. Oto nasze rady, jak ich unikać i nie czuć się w tak ważnej dla nas chwili pozostawionym samemu sobie.

 1. Musisz dokładnie zapoznać się z wymaganiami egzaminacyjnymi, które zostaną przed tobą postawione. Nie wahaj się poprosić swoich nauczycieli o należyte przygotowanie cię do egzaminów. Uczęszczaj na zajęcia specjalistyczne, mające na celu przygotowanie cię do rozszerzonego poziomu wybranego przedmiotu. To nauczyciele są przede wszystkim odpowiedzialni za to, aby udzielić ci wszystkich praktycznych rad dotyczących egzaminu. Wiedzą oni, jak wygląda nowa matura i chcą cię do niej dobrze przygotować.

 2. W trakcie przygotowań do nowej matury warto przestudiować informatory Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz biuletyny maturalne publikowane przez Okręgową Komisję Egzminacyjną. Konieczne jest, żebyś przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego zapoznał się z przykładowym arkuszem egzaminacyjnym. Znajdziesz go na internetowej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl); dowiesz się, jak taki arkusz wygląda, a także w jaki sposób skonstruowany jest pisemny egzamin. Poznasz też przykładowe instrukcje, dzięki czemu forma pytań i zadań nie zaskoczy cię w dniu egzaminu.

 3. Najlepiej przygotowuj się do matury pod kątem typu zadań, jakie pojawiają się w przykładowych zestawach. Podczas sprawdzianu pisemnego oprócz napisania wypracowania będziesz musiał wykazać się rozumieniem tekstu. Dostaniesz do przeczytania artykuł, a na drugiej stronie arkusza egzaminacyjnego znajdziesz test, który sprawdzi czy poprawnie go zrozumiałeś. Aby to zweryfikować, przygotowane będą pytania i zadania dotyczące jego treści.

 4. Ważne jest, abyś wykonywał polecenia zgodnie z instrukcją, tzn. udzielaj tylko tyle odpowiedzi, o ile jesteś proszony. Za dodatkowe nie dostaniesz więcej punktów, a oceniane będą tylko te, które wymienisz jako pierwsze. Pamiętaj o tym, że jeśli jesteś proszony o podanie np. dwóch odpowiedzi, a podajesz najpierw niepoprawną, a następnie kilka właściwych, za twoją odpowiedź będzie uznana wiadomość błędna, gdyż napisałeś ją jako pierwszą. To ty zdajesz egzamin – sam musisz wykonać odpowiedniego wyboru! Egzaminator sprawdza tylko odpowiedzi podane przez ciebie jako pierwsze.

 5. Na pytania odpowiadaj swoimi słowami. Egzaminatorzy oceniają twój sposób formułowania zdań w języku polskim. W trakcie egzaminu dojrzałości musisz prawidłowo wyrażać swoje myśli. Przystępując do niego powinieneś wykazać, że umiejętnie posługujesz się językiem polskim.

 6. Drugą część egzaminu na poziomie podstawowym stanowi napisanie własnego tekstu. Ani na chwilę nie możesz zapomnieć, że piszesz go w nawiązaniu do tekstu literackiego, znajdującego się w arkuszu. Uwaga! Jeśli napiszesz wypracowanie bez związku z danym tekstem literackim nie dostaniesz za nie ani jednego punktu! Pamiętaj, że egzaminator ocenia wypracowanie na zadany temat. Nie możesz sam wybrać tematu swojego tekstu.

 7. Przykładaj wagę do języka, jakim się posługujesz. Ocenie zostanie poddany zarówno twój styl wypowiedzi, jak i znajomość reguł języka polskiego. Zanim napiszesz zdanie, najpierw dobrze je przemyśl – zarówno pod względem treści jak i formy. Kompozycja twojej wypowiedzi musi być przejrzysta. Wnioski powinny logicznie z siebie wynikać. Kryteria oceny przyznają ci połowę punktów za treść, a drugą za sposób jej przedstawienia.

 8. Przygotowując się, warto przeanalizować tematy poprzedniej matury. Zwróć uwagę na to, w jaki sposób konstruowane są polecenia. Zastanów się czy na pewno rozumiesz postawione przed tobą zadania. Przemyśl czy dobrze wiesz, czego w danym punkcie wymaga od ciebie egzaminator. Sprawdź, czy potrafisz odpowiedzieć dokładnie na zadane pytania.

 9. Zaplanuj swoją pracę nad tekstem. Pamiętaj, że na egzaminie najpierw trzeba przeanalizować i zinterpretować dany fragment tekstu, a dopiero później odnieść się do całości utworu.
  Nie zapomnij, że wypracowanie kończymy wnioskami wynikającymi z analizy przedstawionego ci tekstu literackiego.

 10. Warto zapoznać się z informatorami maturalnymi, dostępnymi w szkole.
  Pamiętaj, że znajdziesz w nich m.in. wykaz tekstów literackich, których możesz się spodziewać na maturze. Jeśli jakiegoś utworu literackiego w tym informatorze nie będzie, to na pewno egzaminatorzy nie zaskoczą cię nim na maturze.

 11. Wyciągnij mądre wnioski z wyniku próbnej matury. One pomogą ci ocenić twój stopień znajomości przedmiotu. Dzięki nim zweryfikujesz swoje wiadomości i umiejętności. To pozwoli rozłożyć ci czas i siły przed prawdziwym sprawdzianem maturalnym. W żadnym wypadku nie możesz zlekceważyć tych wstępnych wyników. Jeśli źle ci poszła próbna matura, masz jeszcze czas na nadrobienie zaległości. Najlepiej ćwicz pisanie wypracowania co najmniej raz w tygodniu. O sprawdzenie poproś nauczyciela – on pomoże ci wyeliminować błędy. Efekty twojej systematycznej pracy pomogą ci w dniu próby. Umiejętne rozłożenie pracy na pewno przyczyni się do sukcesu.

PAMIĘTAJ
W przygotowaniu do egzaminu nie jesteś sam! Nasz program pomoże ci przyswoić sobie wiadomości na temat nowej matury. Z jego pomocą do egzaminu przystąpisz ze spokojem i pewnością zwycięstwa.

[Magda Szwaj]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *