Przymiotnik

Przymiotnik

Przymiotniki są określeniami rzeczowników, nazywają ich właściwości. Przymiotniki odpowiadają na pytania: jaki (-a, -e)?, który (-a, -e)?, czyj (-a, -e)?. Odmieniają się przez przypadki, liczby, rodzaje (męski, żeński i nijaki w liczbie pojedynczej oraz męskoosobowy i niemęskoosobowy w liczbie mnogiej).

Przymiotniki dzielimy na jakościowe oraz względne.
Przymiotniki jakościowe oznaczają zmienne cechy przedmiotów, np. ciepły, biały, dobry, i podlegają stopniowaniu, np. stopień równy: ciepły, stopień wyższy: cieplejszy, stopień najwyższy: najcieplejszy. Przymiotniki względne oznaczają stałe cechy przedmiotów, np. drewniany, uliczny, poranny i nie podlegają stopniowaniu.

Istnieją trzy rodzaje stopniowania:

a) proste, np. stary, starszy, najstarszy,

b) złożone, np. nowatorski, bardziej nowatorski, najbardziej nowatorski,

c) nieregularne, np. duży, większy, największy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *