Prezentacja maturalna – praktyczne porady

Prezentacja maturalna – praktyczne porady jak zdać egzamin i nie stresować się.

Przed egzaminem ustnym z języka polskiego trzeba dostarczyć komisji listę lektur, z których korzystałeś przygotowując prezentację. Pamiętaj, że podczas rozmowy z egzaminatorami z pewnością wystąpią pytania o twoją bibliografię. Postaraj się, by była on ciekawa, a przede wszystkim – dobrze przygotuj się do jej zreferowania. Zbieraj również ciekawe materiały (plakaty, plansze, nagrania, filmy, reprodukcje), które posłużą do wzbogacenia twojej wypowiedzi podczas egzaminu.

Po wygłoszeniu prezentacji, przez kolejne 20 minut odpowiesz na dwa, trzy pytania komisji, dotyczące tematu pracy lub literatury, z której korzystałeś. Ocena z egzaminu będzie podana w procentach. Tak jak przy innych egzaminach, żeby zdać ustny z języka polskiego, musisz zdobyć przynajmniej 30 proc. punktów

Na egzaminie ustnym z języka polskiego możesz wykazać się pomysłowością i inicjatywą. Podczas 5 minut z 15 przeznaczonych na prezentację możesz urządzić egzaminatorom krótkie przedstawienie. Aby zainteresować ich swoją pracą, możesz recytować, zagrać na gitarze, a nawet śpiewać. Wolno ci wcielić się w dowolną rolę, pod warunkiem, że jest to ściśle związane z referowanym tematem. Warto jest włożyć więcej pracy w wymyślenie ciekawego sposobu na podanie swojej wiedzy, ale twój występ musi pasować do całej prezentacji. Najlepiej, jeśli dopełnia w ją pomysłowy sposób.

Przygotowując się do ustnego egzaminu, warto starannie przemyśleć formę prezentacji. Dysponujesz naprawdę wielką swobodą w wyborze materiałów pomocniczych. Prezentację mogą ilustrować slajdy, fotografie, nagrania – wszystko, co pomoże ci osiągnąć sukces. Musisz tylko odpowiednio wcześniej zgłosić nauczycielom, jakiego typu narzędzia będą ci potrzebne do jej przeprowadzenia. Wówczas szkoła, w miarę swoich możliwości, powinna zapewnić ci niezbędny sprzęt.
Wybór środków pomocniczych musi być przemyślany i trafny. Twoja prezentacja musi tworzyć logiczną i przejrzystą całość.

Masz olbrzymie pole do popisu przed komisją, ale uważaj! Wszystkie dodatkowe materiały nie mogą zdominować twojej prezentacji. Efekty specjalne nie ukryją braku potrzebnej wiedzy. Istotą egzaminu dojrzałości jest przecież weryfikacja tego, czego się nauczyłeś. Popis kreatywności może ci pomóc, ale musi być odpowiednio uzasadniony. To ty referujesz efekty swoich badań. Pomoce dodatkowe nie mogą cię w tym wyręczyć, powinny jedynie lepiej zobrazować i pogłębić twoją własną wypowiedź. Środki jakimi się posługujesz służą ci jako pomoc, ale ty sam jesteś odpowiedzialny za jakość prezentacji.

[Magda Szwaj]

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *