pisownia łączna i rozłączna partykuły nie

Pisownia łączna i rozłączna partykuły nie. Pamiętaj o zasadach dotyczących łączenia partykuły przeczącej nie z różnymi wyrazami.

Partykułę nie piszemy łącznie z:
a) rzeczownikami i przymiotnikami np. niepowrotny, nieuwaga, niedostatek,
b) przysłówkami odprzymiotnikowymi np. niespodzianie,
c) z nielicznymi liczebnikami, zaimkami, czasownikami i tylko wtedy, gdy obydwa słowa, tzn. nie i dodany do partykuły wyraz można zastąpić jednym nie zaprzeczonym wyrazem o takim samym lub zbliżonym znaczeniu np. niejeden (wielu), niewielu (mało), niejaki (pewien), niektórzy (jacyś), nieco (trochę), niedomagać (chorować), niewolić (zmuszać), niepokoić (nękać).

Partykułę nie piszemy rozłącznie z:
a) przysłówkami nie pochodzącymi od przymiotników np. nie tylko, nie bardzo, nie opodal, nie dzisiaj, nie całkiem, nie wczoraj,
b) stopniami wyższymi i najwyższymi przymiotników i przysłówków np. nie śmielszy, nie najśmielej, nie łatwiejszy, nie najłatwiej,
c) zaimkami, czasownikami, liczebnikami np. nie ten, nie dwa, nie doskoczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *