Ocena prac maturalnych

Jak wygląda ocena prac maturalnych, co jest dodatkowo premiowane?

I. Kryteria oceny.

W nowej maturze z języka polskiego wyniki egzaminu ustnego i pisemnego są wyrażone w skali procentowej.

Część ustna oceniana jest w szkole. Wynik ustalają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne. Ich decyzja jest ostateczna.

Wynik części pisemnej ustalany jest przez egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych wpisanych do ewidencji egzaminatorów. Kryteria oceniania arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego są ustalone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Aby zdać egzamin maturalny z języka polskiego powinieneś uzyskać minimum 30% punktów możliwych do uzyskania w części ustnej oraz taki sam procent punktów możliwych do uzyskania na poziomie podstawowym w części pisemnej.

Nie załamuj się, jeśli nie zdasz egzaminu w części ustnej. Mimo wszystko masz jeszcze prawo do przystąpić do części pisemnej egzaminu maturalnego.

Wyniki egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym nie będą miały wpływu na zdanie przez ciebie egzaminu. Zostaną one jednak umieszczone na świadectwie dojrzałości.

II. Sposób oceniania: poziom podstawowy.

 

  1. Ocenianie egzaminu ustnego.
    Podczas egzaminu ustnego przedstawisz twoją własną prezentację, a w drugiej połowie zostaniesz poddany ocenie podczas rozmowy z egzaminatorem. Należy pamiętać, że w trakcie egzaminu maturalnego twoja prezentacja stanowi wstęp do późniejszej rozmowy i może mieć wpływ na jej przebieg. W ocenianiu egzaminu ustnego większą rangę przypisuje się drugiej połowie egzaminu. Prezentacja stanie się przede wszystkim wprowadzeniem do twojej rozmowy z egzaminatorami. Ważniejsze będą twoje odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczyciela. Podczas egzaminu ustnego otrzymasz punkty za: prezentację – sposób przedstawienia i wyczerpania tematu oraz kompozycję wypowiedzi, rozmowę oraz język. Komisja będzie oceniała zarówno przygotowaną prezentację, ale również twoje umiejętności językowe podczas rozmowy.
  2. Ocenianie egzaminu pisemnego.
    Podczas egzaminu pisemnego ocenie zostanie poddane twoje wypracowanie. Bardzo ważne jest, żeby jego treść odzwierciedlała wybrany przez ciebie temat. Egzaminatorzy ocenią ponadto twoje umiejętności językowo – stylistyczne w zakresie języka polskiego. Również kompozycja pracy stanowić będzie istotny składnik uzyskanego przez ciebie stopnia.

III. Kryteria oceniania egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym:

Ocenianie egzaminu pisemnego.

Podczas oceniania egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym egzaminatorzy zazwyczaj większą liczbę punktów przyznają za to, jaka jest treść wypracowania. Język, styl i kompozycja pracy mają tu mniejszą rangę, nie znaczy to jednak, że przy pisaniu pracy należy zwracać na nie mniejszą uwagę.

Pamiętaj!

Podczas egzaminu ustnego twoje odpowiedzi na pytania egzaminatorów mają duże znaczenie. Warto pamiętać o tym opracowując prezentację – jej temat często będzie miał związek z późniejszą rozmową. Najlepiej więc wcześniej przemyśleć zagadnienia poruszane w przygotowanej przez ciebie pracy. Powinieneś dobrze orientować się w wybranej tematyce. Twoja płynna, a przede wszystkim przemyślana wypowiedź z pewnością zostanie doceniona przez egzaminatorów.

Na egzaminie pisemnym duże znaczenie ma wybór tematu. Zastanów się, czy jesteś w stanie rozwinąć go podczas dłuższej, pisemnej wypowiedzi. Przemyśl swoją decyzję, biorąc pod uwagę własną wiedzę, a także zainteresowania. Uważaj, żeby pisać na temat, odpowiadać konkretnie na postawione ci pytania. Egzaminatorzy lubią przejrzyste prace mające związek z wybranym zagadnieniem. Musisz wykazać się również dużą samodzielnością w formułowaniu myśli i wniosków.

[Magda Szwaj]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *