Mitologia i Biblia w literaturze – nawiązania w różnych epokach

„Dawno już został utracony eden”, dawno już runął Akropol, przed wieloma wiekami umarła kultura antyczna, od dawna nie ma między

Czytaj więcej

Jaka jest prawda F. Kafki o egzystencjalnym zagubieniu współczesnego człowieka? (szkic)

Życiorys F. Kafki – człowieka zamkniętego w ciasnym kręgu własnych zahamowań i kompleksów, poczucia niższości wobec świata i ubezwłasnowolnienia przez

Czytaj więcej

Tyrtejskie tony w liryce Juliusza Słowackiego.

Słowacki pisał wiersze o tematyce wolnościowej. Jednym z nich jest „Hymn” („Bogurodzico! Dziewico!”). Powstał on w 1830 r. i dzięki

Czytaj więcej

Na podstawie wybranych lektur przedstaw swoje refleksje na temat odpowiedzialności człowieka za własne decyzje i czyny. – plan

  „I cokolwiek uczynię, zamieni się na zawsze w to, co uczyniłam…” (W. Szymborska) I WSTĘP: Człowiek, jako istota myśląca

Czytaj więcej

Romantyczny patriotyzm walki, czy pozytywistyczny utylitaryzm – która z tych postaw jest ci bliższa i dlaczego? – plan

I ZAWIĄZANIE. Odwieczny konflikt między „wiarą” a „czuciem”, „sercem” a „rozumem” – konsekwencje sporu romantyków i klasyków wciąż są żywe.

Czytaj więcej

„Potop” Henryka Sienkiewicza jako powieść pisana „ku pokrzepieniu serc”.

„Potop” Henryka Sienkiewicza jest powieścią historyczną. Akcja utworu rozgrywa się na przestrzeni lat 1655-1657. Zadaniem Sienkiewicza jako powieściopisarza było więc

Czytaj więcej

Rozmyślania o cierpieniu wpisanym w utwory literatury polskiej i obcej.

Cierpienie towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Najlepszym tego przykładem jest biblijna opowieść o Hiobie, który cierpiąc, wciąż jednak był posłuszny

Czytaj więcej

W jakiej postawie i w jakich słowach wyraża się religijność Soni?

  „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam” – powiedział Bóg i, wieńcząc swe dzieło stwarzania świata i człowieka, uczynił

Czytaj więcej

Na czym polegają uniwersalne treści mitów greckich? (szkic)

Mit jest opowieścią o ustalonej fabule, zawierającą wyobrażenia na temat powstania, natury i przeznaczenia człowieka lub świata. Mity greckie i

Czytaj więcej

Romantyczna koncepcja poety i poezji na wybranych przykładach.

  Adam Mickiewicz. Pod wpływem osobowości G. Byrona, a także wpływów idei romantyzmu europejskiego przeniesionych na polski grunt, Mickiewicz tworzy

Czytaj więcej