Mitologia i Biblia w literaturze – nawiązania w różnych epokach

„Dawno już został utracony eden”, dawno już runął Akropol, przed wieloma wiekami umarła kultura antyczna, od dawna nie ma między

Czytaj więcej

Jaka jest prawda F. Kafki o egzystencjalnym zagubieniu współczesnego człowieka? (szkic)

Życiorys F. Kafki – człowieka zamkniętego w ciasnym kręgu własnych zahamowań i kompleksów, poczucia niższości wobec świata i ubezwłasnowolnienia przez

Czytaj więcej

Porównaj sceny spotkania wrogów w „Iliadzie” Homera i „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na typ przedstawianych sytuacji, portrety bohaterów i ujawniające się w ich zachowaniach spotaknie wr.

Los często doświadcza ludzi, stawia w sytuacjach wymagających różnego postępowania. Takie trudne i niecodzienne zdarzenia stały się udziałem bohaterów „Iliady”

Czytaj więcej

Jaka dziedzina sztuki przekazuje więcej wiedzy o średniowieczu: literatura, wiedza pozasłowna. Dlaczego? (szkic)

Bez wątpienia, więcej wyobrażeń o tej niezwykle interesującej epoce spod znaku „miecza i krzyża”, przynosi jej sztuka utrwalona w postaci

Czytaj więcej

Romantyzm w Polsce – podział na okresy. (zarys pracy)

Teoretycznie, romantyzm w literaturze rozpoczął się w momencie publikacji przez K. Brodzińskiego broszury „O romantyczności i klasyczności, tudzież o duchu

Czytaj więcej

Tyrtejskie tony w liryce Juliusza Słowackiego.

Słowacki pisał wiersze o tematyce wolnościowej. Jednym z nich jest „Hymn” („Bogurodzico! Dziewico!”). Powstał on w 1830 r. i dzięki

Czytaj więcej

Na podstawie wybranych lektur przedstaw swoje refleksje na temat odpowiedzialności człowieka za własne decyzje i czyny. – plan

  „I cokolwiek uczynię, zamieni się na zawsze w to, co uczyniłam…” (W. Szymborska) I WSTĘP: Człowiek, jako istota myśląca

Czytaj więcej

Romantyczny patriotyzm walki, czy pozytywistyczny utylitaryzm – która z tych postaw jest ci bliższa i dlaczego? – plan

I ZAWIĄZANIE. Odwieczny konflikt między „wiarą” a „czuciem”, „sercem” a „rozumem” – konsekwencje sporu romantyków i klasyków wciąż są żywe.

Czytaj więcej