oda

najbardziej znany gatunek poetycki, wywodzący się z greckiej liryki chóralnej. Jest to utwór wierszowany, podzielony na zwrotki. Tematyka ody może

Czytaj więcej

poezja metafizyczna

nurt w poezji barokowej. Szukała odpowiedzi na pytania „kim jest człowiek?”, „jaka jest relacja człowieka do Boga?” sprowokowane przez sobór

Czytaj więcej

poezja sentymentalna, sentymentalizm

obok klasycyzmu główny nurt w literaturze oświecenia. Za jego ojca uważa się J. J. Rousseau – głosiciel powrotu do natury,

Czytaj więcej