Omów nurt poezji dworskiej (barok) – J.A. Morsztyn.

Poezja dworska w opozycji do ziemiańskiej hołdowała temu co ulotne, frywolne, ale głęboko uduchowione. Związana była przede wszystkim z dworami

Czytaj więcej

Miłość w twórczości poetów dworskich.

Można powiedzieć, że spora część poezji barokowej, to literatura miłosna, lekkie, błyskotliwe wiersze o tematyce towarzyskiej. Przedstawicielami twórców piszących tego

Czytaj więcej

Mikołaj Sęp-Szarzyński i Jan Andrzej Morsztyn – podobieństwa i różnice poetyk

  Mikołaj Sęp-Szarzyński i Jan Andrzej Morsztyn – podobieństwa i różnice poetyki. Główne tematy baroku to Czas, Śmierć, Człowiek –

Czytaj więcej