Parandowski Jan

Jan Parandowski – urodzony 11 V 1895 r. we Lwowie, zmarł 26 IX 1978 r. w Warszawie, prozaik, poeta, eseista, tłumacz.

Wychowanek gimnazjum klasycznego we Lwowie, debiutował w 1913 r. – jeszcze jako uczeń – szkicem literacko-filozoficznym „Rousseau”. W 1913 r. podjął studia na Uniwersytecie Lwowskim w zakresie filologii klasycznej i archeologii. Znawca i miłośnik kultury greckiej i rzymskiej, w całej swej twórczości zajmował się popularyzacją i artystycznym przetwarzaniem motywów antyku. Z tradycji wywodził swe idee i postulaty pisarskie: poszanowania dla dorobku kultury, kultu dzieł sztuki, uznania autorytetu moralno-wychowawczego literatury i jej walorów poznawczych, obrony przejrzystości stylu i sposobu myślenia. Na opracowanej przez Parandowskiego „Mitologii” opiera się od półwiecza wiedza młodzieży polskiej w zakresie wierzeń i podań grecko-rzymskich. Podobnego adresata mają popularne adaptacje – wydane pod tytułami: „Wojna trojańska” i „Przygody Odyseusza” – dwóch eposów Homera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *