sonet

utwór liryczny o ściśle określonej budowie, składa się z 14 wersów podzielonych na dwa czterowiersze i dwie tercyny. Pierwsza cześć wiersza (dwa czterowiersze) zawierała opis lub opowieść, druga część (dwie tercyny) stanowiła refleksję liryczną lub filozoficzną. Sonet powstał w XIII wieku, za twórców gatunku uważa się Dantego i F. Petrarkę. Forma sonetu ulegała zmianom i modyfikacjom, szczególnie we Francji. Słynni twórcy sonetu: Pierre Ronsard, William Szekspir, Mikołaj Sęp-Szarzyński, Adam Mickiewicz, John Keats, Aleksander Puszkin, Charles Baudelaire.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *